Zapisy

ZAPISY NA BIEGI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE – https://goo.gl/forms/KapuYmcxsBRdqdua2 

8. Krynica Vitamin Biegiem przez Platerów
25 czerwca 2017 r.

Opłata startowa za udział w biegu na 10 km:

Obywatele krajów należących do Unii Europejskiej Obywatele krajów spoza Unii Europejskiej
Do 30 kwietnia 2017 40 100
Do 21 czerwca 2017 50 120
Biuro Zawodów 80 150

 

Opłata startowa za udział w biegu na 3333 m oraz NordicWalking:

Do 30 kwietnia 2017 35
Do 21 czerwca 2017 45
Biuro Zawodów 70

 

Po 21 czerwca – płatne wyłącznie w Biurze Zawodów!!!